1. Home
  2. 1•2•Build
  3. Manual
  4. Copy model (12-Build)

Copy model (12-Build)

ENNLFR

An interesting application of 1•2•Build is the possibility to quickly compare the design of a beam in steel or in reinforced concrete using the copy-function. If you have for example a beam in reinforced steel, then you can copy the model using the button . You can immediately rename the copied model:

You can independently activate or deactivate the grid and make it visible or invisible. The grid step can be set differently according to the X and Y direction. The grid is only shown in a 2D view, never in the perspective view.

Een interessante toepassing van 1•2•Build is de mogelijkheid om snel de vergelijking te maken tussen de dimensionering van een balk in staal of in gewapend beton door middel van de kopieerfunctie. Hebt u bijvoorbeeld een doorlopende ligger berekend in gewapend beton, dan kopieert u dit rekenmodel met de knop . U kan het gekopieerde model onmiddellijk van een aangepaste naam voorzien:

Na bevestiging met ‘OK’, hebt u de geometrie, de steunpunten en de lasten gekopieerd naar een nieuw model. U kan nu onmiddellijk deze ligger dimensioneren in staal!

Dit artikel bevat dezelfde informatie als de Referentie handleiding van 1•2•Build. De volledig handleiding kan u hier vinden.

Une application intéressante de 1•2•Build est la possibilité de comparer rapidement la conception d’une poutre en acier ou en béton armé en utilisant la fonction de copie. Si vous avez par exemple une poutre en acier armé, alors vous pouvez copier le modèle en utilisant le bouton . Vous pouvez immédiatement renommer le modèle copié:

Après avoir confirmé avec ‘OK’, vous avez copié la géométrie, les appuis et les charges dans un nouveau modèle. Vous pouvez maintenant concevoir cette poutre en acier.

Cet article contient les mêmes informations que le Guide de référence de 1•2•Build. Le manuel complet peut être trouvé ici.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Can't find the answer you're looking for? Don't worry we're here to help!
CONTACT SUPPORT