1. Home
 2. 1•2•Build
 3. Manual
 4. Assigning supports (12-Build)

Assigning supports (12-Build)

ENNLFR

1•2•Build has a 2D calculation core in which each node has three degrees of freedom: 2 displacements and one rotation. When assigning supports you can limited these three degrees of freedom.

First select the relevant node(s). Then click on the button .

In the dialog that appears, you see the following icons symbolizing the different support conditions:

 • : no support/ remove support
 • : pinned support (x- and y-displacement fixed, rotation free)
 • : fixed support (x- and y-displacement fixed, rotation fixed)
 • : horizontal roller (x-displacement and rotation free, y-verplaatsing fixed)
 • : vertical roller (y-displacement and rotation free, x-verplaatsing fixed)

When you select an icon and hit OK, the corresponding support properties will be assigned to the selected node(s).

This article contains the same information as the 1•2•Build Reference manual regarding this topic. The full manual can be consulted here.

1•2•Build heeft een 2D-rekenhart waarbij elke knoop drie vrijheidsgraden heeft: 2 verplaatsingen en 1 rotatie. Bij het toekennen van steunpunten kan u deze 3 vrijheidsgraden gaan beperken.

Selecteer eerst de knopen waaraan u de steunpunten (randvoorwaarden met de buitenwereld) wil toekennen en klik vervolgens op de knop.

In het dialoogvenster dat verschijnt ziet u iconen voor verschillende soorten steunpunten:

 • : geen steunpunt/ verwijder steunpunt
 • : scharnierend steunpunt (x- en y-verplaatsing vast, rotatie vrij)
 • : inklemming (x- en y-verplaatsing vast, rotatie vast)
 • : horizontale rol (x-verplaatsing en rotatie vrij, y-verplaatsing vast)
 • : verticale rol (y-verplaatsing en rotatie vrij, x-verplaatsing vast)

Wanneer u een icoon aanklikt en bevestigt met OK, worden de overeenstemmende steunpunteigenschappen toegekend aan de geselecteerde knopen.

Dit artikel bevat dezelfde informatie als de Referentie handleiding van 1•2•Build. De volledig handleiding kan u hier vinden.

1•2•Build heeft een 2D-rekenhart waarbij elke knoop drie vrijheidsgraden heeft: 2 verplaatsingen en 1 rotatie. Bij het toekennen van steunpunten kan u deze 3 vrijheidsgraden gaan beperken.

Selecteer eerst de knopen waaraan u de steunpunten (randvoorwaarden met de buitenwereld) wil toekennen en klik vervolgens op het icoon.

Dans la boîte de dialogue qui apparaît, vous verrez des icônes pour différents types de supports :

 • : pas d’appui/ supprimer appui
 • : appui articulé (déplacement x et y fixe, rotation libre)
 • : appui encastré (déplacement x et y fixe, rotation fixe)
 • : appui simple horizontal (déplacement x et rotation libre, déplacement y fixe)
 • : appui simple vertical déplacement y et rotation libre, déplacement x fixe)

Lorsque vous cliquez sur une icône et confirmez par OK, les propriétés d’appui correspondantes sont affectées aux nœuds sélectionnés.

Cet article contient les mêmes informations que le Guide de référence de 1•2•Build. Le manuel complet peut être trouvé ici.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Can't find the answer you're looking for? Don't worry we're here to help!
CONTACT SUPPORT