How to add users

ENNLFR

This article below is a step in the workflow required to use the features ‘Shared libraries’ and ‘exchanging files over network using BIM Expert’. If you’re not interested in using any of these features, this article has no meaning for you.

 • Go to Gateway Server > Users.
 • In the middle of the dialog, you’ll find a list with users. The first user Admin is default present.
 • Each user has
  • a username
  • a role
   The role of the user determines his / her rights on the libraries. For example: a Subscriber will not be able to add a new material to the library.

   Add/ edit users
   Adjust passwords
   Adjust libraries Read libraries
   Administrator
   Contributor
   Subscriber
   Banned
  • a color
  • a password
  • an e-mail address

  If you want to keep it simple, don’t define passwords (not even for the Admin) and set the role for the other users to Contributor.

 • Click on to add a new user and on to save the changes. With the button  you delete the seleted user.

Onderstaand artikel maakt deel uit van de workflow die je moet uitvoeren om de features ‘gedeelde bibliotheken’ of ‘uitwisseling van bestanden over netwerk via BIM Expert’ te gebruiken. Heb je geen interesse in deze features, dan heeft dit artikel geen betekenis voor jou. 

 • Ga naar Gateway Server > Users.
 • In het midden van het venster vind je een lijst met gebruikers. De eerste gebruiker Admin is default aanwezig.
 • Iedere gebruiker heeft
  • een naam (ENG: Username)
  • een rol (ENG: Role)
   De rol van een gebruikersaccount bepaald zijn/haar rechten op de bibliotheken. Een Subscriber zal bijvoorbeeld in Diamonds geen nieuw materiaal kunnen aanmaken.

   Gebruikers wijzigen/toevoegen
   Paswoorden aanpassen
   De bibliotheken aanpassen De bibliotheken lezen
   Administrator
   Contributor
   Subscriber
   Banned
  • een kleur (ENG: Color)
  • een wachtwoord (ENG: Password)
  • een e-mail adres (ENG: Email)

  Wil je het simpel houden, definieer dan geen wachtwoord (ook voor de Administrator) en geef alle overige gebruikers minstens de rol Contributor.

 • Klik op  om een nieuwe gebruiker toe te voegen en op om je wijzigen te bewaren. Met de knop verwijder je de geselecteerde gebruiker.

Cet article ci-dessous est une étape du flux de travail requis pour utiliser les fonctionnalités “Bibliothèques partagées” et “Échanger des fichiers sur le réseau à l’aide de BIM Expert”. Si vous n’êtes pas intéressé par l’utilisation de l’une de ces fonctionnalités, cet article ne vous sera d’aucune utilité.

 • Allez vers Gateway Server > Users.
 • Au milieu de la boîte de dialogue, vous trouvez une liste d’utilisateurs. Le premier utilisateur Admin est présent par défaut.
 • Chaque utilisateur a
  • un nom (ENG: a username)
  • un rôle (ENG : a role)
   Le rôle de l’utilisateur détermine ses droits sur les bibliothèques. Par exemple : un Abonné ne pourra pas ajouter un nouveau matériel à la bibliothèque.

   Ajouter/modifier des utilisateurs

   Modifier mots de passe

   Modifier les bibliothèques Consulter les bibliothèques
   Administrateur
   Contributeur
   Abonné  (ENG: Subscriber)
   Banni (ENG: Banned)
  • a color
  • a password
  • an e-mail address

  Si vous voulez rester simple, ne définissez pas de mots de passe (pas même pour l’Admin) et définissez le rôle de l’autre utilisateur sur Contributeur.

 • Cliquez sur pour adjuter un nouvel utilisateur et sur pour enregistrer les modifications. Le bouton   supprimera l’utilisateur sélectionné.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Can't find the answer you're looking for? Don't worry we're here to help!
CONTACT SUPPORT